Върни се горе

 

 
„Подадените проекти по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. само за първия час от приема, който започна днес, са пет“. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев, който участва в семинар за директните плащания в град Пловдив. Той посочи, че интересът в цялата страна към мярката е огромен, тъй като  в земеделския бизнес през последната година и половина нямаше възможност за инвестиции по ПРСР. Заместник-министър Грудев припомни, че индикативният бюджет по приема е 150 млн. евро и че от този програмен период няма да действа принципът „първи по време – първи по право”. По думите му това означава, че всички проекти, които имат необходимия брой точки, ще бъдат финансирани и по този начин няма да има значение, кога и в колко часа са били подадени.

 

По мярката за инвестиции, както и в директните плащания, приоритетните сектори, които ще получат подпомагане са животновъдство, овощарство, зеленчуци, както и биопроизводството, заяви Васил Грудев. Той допълни, че тези сектори, ще получават допълнителни точки при оценяването им по мярката. Зам.-министърът  обясни още, че за проекти, които ще бъдат реализирани и в селски райони, и в Северозападна България също ще получават допълнителни точки. Приемът по мярката ще продължи пет седмици за проекти за закупуване на земеделска техника и осем седмици за друг вид инвестиции. Заместник-министър Грудев коментира, че бюджетът по този прием няма да бъде достатъчен за всички проекти, но земеделските производители ще могат да кандидатстват отново още през тази година, когато ще бъде отворен нов прием по мярката. Към края на годината ще има възможност и за колективни инвестиции, както и за проекти, свързани с хидромелиорациите.

 

Преди официалното одобрение на Програмата, на 1 юни тази година се очаква да бъде отворен и приемът по мярка 6.1 за младите фермери. Индикативният бюджет по приема ще бъде в размер на 35 млн. евро, съобщи още заместник-министърът.

 

Пред събралите се над 150 земеделски производители от региона на Пловдив той подчерта, че досега, въпреки въведените новости – задължителното правно основание за ползване и новите схеми, подадените заявления по директните плащания са над 24 000, което показва, че тазгодишната кампания върви по-добре от миналогодишната.

Сподели в: