Върни се горе

Утре, 12 юни от 10 ч., Добруджанският земеделски институт в Генерал Тошево отваря врати за земеделските производители. Ежегодно в началото на юни институтът провежда "Ден на отворени врати", в който представя своите разработки и най-новите постижения на агроучените в областта на селекцията на зърнено-житните култури. Тази година ще бъдат показани 33 сорта обикновена зимна пшеница, 8 сорта тритикале, 3 сорта ечемик и 3 сорта твърда пшеница. Участниците ще имат възможност да се запознаят, както с вече утвърдени и внедрени в производството сортове, така и тези, които тепърва предстоят да бъдат внедрени - Божана, Рада, Тина, Неда, Лидер, Горица, Киара и Калина. За реколтната 2013-2014 г. на зърнопроизводителите ще бъдат предлагани базови семена от 14 сорта обикновена зимна пшеница, 2 сорта твърда пшеница, 4 сорта тритикале и един сорт ечемик. След обиколката на опитните полета, учените организират дискусия, свързана с проблемите на зърнопроизводството у нас.


Сподели в: