Върни се горе

Общини и земеделски производители са първите бенефициенти, които получиха договори по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Договорите бяха връчени от министъра на земеделието и храните Десислава Танева, премиера Бойко Борисов и изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ Румен Порожанов. „2,9 млрд. евро ще бъдат на разположение на бизнеса, земеделските производители и българските селски общини до 2020 година“, заяви министър Танева подчерта, че старият програмен период на ПРСР 2007-2013 г. приключва с един от най-успешните резултати, а именно с 93 % усвояемост на бюджета, благодарение на предприетите мерки от страната на Правителството.

Тя благодари на премиера Бойко Борисов за оказаната подкрепа. От своя страна министър-председателят  призова общините да използват парите от ПРСР в полза на хората. "Апелът ми е максимално, прозрачно, чисто, внимателно да действате. При едно добро усвояване, което имаме над 93%, да не правим грешки. Концентрирайте се, пожелавам ви успех, защото това са много пари, които влизат и ги изразходете в полза на хората", каза още премиерът.

„Първоначалните данни от тази година показват изключителен интерес към мерките, малко повече от самите бюджети. Искам да пожелая на всички успешно прилагане на Програмата, изпълнение на проектите в срок и разбира се подобряване на условията за правене на бизнес от земеделските производители и в общините по публичните мерки“, подчерта министър Танева. Тя припомни, че новата Програма , по която вече има отворен прием по четири мерки, бе върната от Европейската комисия в началото на годината.

Заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев допълни, че са връчени подготвителните договори за изработването на стратегиите на Местните инициативни групи. "Това е един нов елемент в ПРСР 2014-2020, където финансираме общините за изработването на стратегиите. Днес сключихме договори с 66 Местни инициативни групи, които обхващат 119 общини на обща стойност 3 366 616,20 лева ", заяви Грудев. Той уточни, че на този етап се покрива 47% от територията на страната, като амбицията на Министерството е до края на 2015 г. покритите територии да достигнат 65 %.

По време на официалното връчване на първите договори по новата програма, изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Румен Порожанов заяви, че ПРСР 2007-2013 г. приключва успешно с много интензивни плащания. „Всяка седмица изплащаме между 100 и 200 млн. лв. по различни проекти“, подчерта Порожанов. Той допълни, че по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ на Мярка 4.1 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата, днес са връчени договори, чиито размер на одобрена субсидия е 5 139 419 лв.

Сподели в: