Върни се горе

 

Обменът на научни знания и прилагането им в практиката са водещи фактори за успешното развитие на аграрния сектор. Това заяви днес заместник-министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов при откриването на Международен научен форум на Европейската асоциация на аграрикономистите в София. „Свидетели сме на динамични промени в обществото и в природата, което налага да сме гъвкави и адаптивни”, подчерта заместник-министърът. „Това изисква задълбочен анализ на влиянието на такъв важен инструмент какъвто е Общата селскостопанска политика за управлението и развитието на земеделието в Европа", посочи още той. Заместник-министърът изрази увереност, че аграрикономистите и социолозите ще успеят да направят такива научни анализи и ще се опитат да начертаят сценариите за бъдещето на европейското земеделие на базата на опита и достигнатото до момента с прилагането на ОСП. Той подчерта, че за устойчивото управление на земеделието, политиците се нуждаят от помощта на науката, за да взимат обосновани и адекватни управленски решения.

 

Форумът се провежда за първи път от 11 години насам в България и в него са представени учени от областта на аграрната икономика, социологията и изследователи в областта на хранителната наука и хранителната безопасност. В рамките на два дни учени от 16 европейски държави ще обсъждат влиянието на ОСП върху икономическия растеж и устойчивото развитие на селското стопанство и селските райони. В семинара, организиран от Института по Аграрна икономика и ССА, участие ще вземат и експерти от МЗХ.

 

ОСП е важна не само за развитието на регионите, но и за цялостния икономически растеж, подчерта от своя страна проф. Тотка Трифонова, председател на Селскостопанска академия. Затова ние като общество трябва да направим всичко, за да има повече реализирани възможности за прилагането на този инструментариум.

 

Сподели в: