Върни се горе

Инвестицията по проекта е от над 2,8 млн. лв.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ и компанията „Емона сий фарм” от град Несебър подписаха договор на стойност 2 859 600 лв. за изграждане на мидена ферма за култивирана черна морска мида, състояща се от 30 броя линии в района югоизточно от нос Емине. Проектът е по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 715 760 лв.

Инвестицията предвижда изграждане на мидена ферма със Смарт агрегати – тръбни линии, мрежен колектор, закотвяща система и навигационна маркировка. Обслужването на фермата ще се осъществява посредством мултимашина, част от Смарт технологията, поставена върху работен катамаран.

 

Смарт технологията е патентована от норвежката фирма “Смарт фарм”, като използването й предоставя възможност за многократно увеличаване на обема на продукцията от единица площ, спрямо стандартните технологии.

 

Част от одобрените инвестиционни активи са също стационарна кула със система за видео наблюдение и работна лодка за бърза реакция при екстремни ситуации.

 

В производствената си програма бенефициентът предвижда производство на 450 тона черна мида годишно.

 

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, като с реализацията му ще бъдат разкрити три нови работни места.

Сподели в: