Върни се горе

От днес, Държавен фонд „Земеделие“ започна изплащането на  64 073 606,00 лева по схемите за специфично подпомагане на сектор животновъдството за 2014 година. Стопаните ще получат своето подпомагане по направленията:
•    Схема за поддържане на производството на краве мляко в икономически уязвими ферми субсидията е в размер на 210,00 лева на животно.  
•  Схема за поддържане на производството на краве мляко в необлагодетелстваните райони подпомагането е от 225,00 лв. на животно.
•   Схема за поддържане на производството на краве мляко в нитратно уязвимите зони сумата е от 190,00 лв. на животно.  Преходната помощ за производителите на краве мляко в предишни нитратно уязвими зони е в размер на 40% от подпомагането и е по 76,00 лв. на животно.
•    По Схема за крави с бозаещи телета стопаните ще получат по 205,00 лева на животно.  
•     За Схемата за отглеждане на овце майки и кози майки в икономически уязвими общини в Южна България фермерите ще вземат по 40,00 лв. на животно.  
•  По Схемата за отглеждане на овце майки и кози майки в необлагодетелствани райони подпомагането е по 35,00 лв. за животно.
Сподели в: