Върни се горе

В 4 схеми са разпределени общо 11 742 820 лв., които се предоставят на фермерите от  сектор „Животновъдство“ по временната извънредна помощ, определена от Европейската комисия за преодоляване на последиците от кризата на пазара на мляко в ЕС. Те бяха приети на заседание на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“.

 

За фермерите, отглеждащи крави, помощта е на обща стойност 9 918 375 лв., като те ще бъдат подкрепени в две схеми.  Първата Схема „Подпомагане на база реализирани и декларирани от изкупвачите и производителите на краве мляко доставки и/или директни продажби на мляко през квотния период 2014/2015 г.“ е с бюджет от 5 447 975 лв.  Втората схема е за подпомагане на брой млечни крави в стопанство, по която се разпределя финансов ресурс в размер на 4 470 400 лв.

 


Стопаните, оглеждащи овце-майки и/или кози-майки, ще получат подпомагане по Схема 3 „Подпомагане на брой овце-майки и кози-майки в стопанството“, която е с бюджет от 1 541 165 лв.

 

 

Четвъртата Схема „Подпомагане на брой биволици в стопанството“ ще подкрепи фермерите с биволици, за които са предвидени средства в размер на  283 280 лв.

Сподели в: