Върни се горе

Държавен фонд „Земеделие“ подписа първия договор по извънредната схема за помощ за частно складиране на някои видове сирена. България се включи успешно в отворената от Европейската комисия временна извънредна схема за помощ за частно складиране на някои видове сирена, заради силния дисбаланс между търсенето и предлагането на сурово мляко и млечни продукти в Съюза и с цел стабилизиране на пазара на сирене. Периодът на прием на заявления приключи на 15 януари.

 

Подпомагането се прилага за частно складиране на сирена, произведени на територията на България, отговарящи на изискванията на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти и с минимална възраст, съответстваща на периода на зреене, определен в технологичната документация на производителя или в националните стандарти.

 

По регламент на ЕК договорът за складиране по схемата се сключва за период от 60 до 210 дни. Финансовата помощ се изчислява на база 15,57 евро/тон на склад за постоянните разходи за складиране и 0,40 евро/тон на ден за складиране по договор.

 

Подписаният с ДФЗ договор е за складиране на 247,154 тона различни видове сирена и кашкавали, което e 36% от предварително определеното за България максимално количество на складираните сирена в размер 696 тона.

 

Заявление за изплащане на помощта се подава в срок до 3 месеца след изтичането на договора за складиране. Средствата се изплащат до 120 дни след подаването на заявка за плащане, при условие, че кандидатът е изпълнил всички задължения по договора и му е извършена крайна проверка от ДФ „Земеделие“.

 

Сподели в: