Върни се горе

Нови форми на сътрудничество в областта на земеделието между България и Франция обсъдиха министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков и министърът на земеделието, хранително-вкусовата промишленост и горите на Република Франция Стефан Льо Фол по време на среща в Париж, Франция. Двамата подписаха Споразумение за назначаването на г-н Стефан Робер, френски съветник към министъра на земеделието и храните на България в Министерство на земеделието и храните. „Това е една от стъпките за засилване на връзките между Франция и България в областта на земеделието”, каза министър Греков. „България вече е ползвала опита на Франция чрез съветник в периода 2004 – 2009 г. като дейността му е била насочена основно по време на преговорите по реформата на Общата селскостопанска политика. Френският съветник ще ни оказва съдействие в областта на земеделието, хранителната промишленост и селските райони”, коментира министър Греков.

 

На срещата двамата министри обсъдиха още Общата селскостопанска политика за периода 2014-2020 г. и обмена в областта на селекцията и репродукцията в животновъдството и по-специално в овцевъдството, където вече имаме стартирали проекти. Министър Греков и френският министър се договориха за обмен на студенти и ученици от средни професионални земеделски училища.

 

Сподели в: