Върни се горе

Заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев заяви на информационната среща по кампанията за директните плащания в гр. Пазарджик, че схеми са насочени към секторите животновъдството и плодове и зеленчуци, с което се цели да се създаде базова справедливост в земеделието ни. Пред събралите се над 150 земеделски стопани от областта той каза, че докато преди за тези сектори само се е говорило, че са приоритетни, сега се предприемат и конкретни стъпки за тяхното възраждане, като например чрез обвързаната подкрепа към тях се насочват 13% от общият бюджет на директните плащания. Зам.министър Грудев обясни, че в Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. тези сектори се подпомагат приоритетно освен по мерките за агроекология, биологично земеделие и за площи, така и по мярката 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства”, където проектите в секторите плодове и зеленчуци и животновъдство ще получават допълнителни точки за техните проекти. Допълнителни точки ще получават и проектите свързани с биоземеделието и такива на млади земеделски стопани.

 

Първият прием от Програмата е именно по инвестиционната мярка. Той ще бъде отворен на 14 април и е с индикативен бюджет от 150 млн. евро. Срокът за подаване на проектите е 5 седмици, ако се кандидатства само за земеделска техника и 8 седмици, ако проектът е свързан с други тип инвестиции. Заместник-министър Грудев отново припомни, че през този програмен период няма да важи правилото „първи по време – първи по право”. По този начин няма да има значение кога е подаден проект, тъй като с всички бенефициенти, чиито проекти са одобрени и имат минималния необходим брой точки за финансиране, ще бъдат подписани договори. По този начин бенефициентите ще бъдат облекчени, тъй като няма да се редят на опашки и да бързат да подават документите си, притискани от времето. Той съобщи още, че общият размер на финансовото подпомагане за земеделието до 2020 г. е над 7,7 млрд. евро, като в него се включват  директните плащания, Програмата за развитие на селските райони, както и националните помощи. 

Сподели в: