Върни се горе

ДФ „Земеделие“-Разплащателна агенция преведе още 877 482 лева по шест проекта от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР). Те са по мярка 4.1 „Развитие на рибарските области” и се реализират от Местни инициативни рибарски групи (МИРГ) като част от стратегиите за развитие на рибарските общности.


Със средства по Програмата участници в МИРГ „Български Черноморски сговор-Бяла-Долни чифлик-Аврен“ реализират проекти за закупуване на машина за почистване на пясък и изграждане на помощно стопанство в село Приселци.


В изпълнение на местната си стратегия за развитие МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“ инвестира в подобряване на материалната база и условията за екотуризъм на територията на рибарската общност, работи се и по проект „Опознай пътя на водата“, чиято цел е защитата на природното наследство на региона.


Разплащателната агенция субсидира още проект на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат” за създаване на уеб-базирана информационна система, както и обновяването на читалището в Царево по проект на МИРГ „Приморско -Созопол -Царево“.

Сподели в: