Върни се горе

С цел създаване на оптимални условия за естественото възпроизводство на зимно и пролетно размножаващите се риби и в съответствие със Закона за рибарство и аквакултури, ежегодно се въвеждат срокове на забрана за улова  им през периода на тяхното размножаване в рибностопанските обекти.


От 15-ти март до 15-ти май е забранен уловът на бяла риба. От 15-ти април влиза в сила и забраната за улов на калкан във водите на Черно море с всякакъв вид риболовни уреди, с продължителност 60 дни. До 30-ти април е забранен уловът на щука и рапер.  Забраната за улов на попчета във водите на Черно море с мрежени риболовни уреди влиза в сила от 15-ти април тази година и ще продължи до 15-ти май включително.


При случаен улов на екземпляри от забранените видове през съответния период, те следва да се връщат незабавно в съответния воден обект, от който са уловени, независимо от тяхното състояние.

Сподели в: