Върни се горе

„Потвърждавам от името но Министерство на земеделието и храните нашата готовност за продължаване на коректните отношения със синдикатите и се надявам, че с новите организационни мерки, предприети в горския сектор, през следващата година ще можем да постигнем с общи усилия още по-добри резултати в договарянето на условията за трудещите се в сектора” . Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева при подписването на Браншов колективен трудов договор на работещите в отрасъл “Горско стопанство – стопанисване” през 2015 – 2016 година. Министър Танева подчерта, че през 2015 г. ще се въведат единни стандарти в държавното управление в горите, които са предпоставка за надеждна реализация на заложените цели за повишаването на контрола и опазването на горското богатство.


„За нас е важно да подчертаем, че винаги сме имали партньорски отношения в горския сектор, базирани на доверие, което създава предпоставки за поемане на отговорност и за разумни компромиси, затова сме удовлетворени от подписания договор”, заяви от своя страна Пламен Димитров, председател на КНСБ. Той посочи, че договорът е един от най-добрите сред близо 70-те браншови и синдикални договора и е успешен пример за индустриални отношения между синдикати и работодател в лицето на държавата.


  „Необходимо е да се предприемат законодателни мерки, които да засилят санкциите за нарушения и посегателства в горите”, подчерта от своя страна д-р Константин Тренчев, председател на КТ „Подкрепа”, като също изрази удовлетворение от постигнатите по-добри условия в договора с горските предприятия.

 

Заместник-министър Георги Костов уточни, че за следващите две години е договорен по-висок минимален праг на социални плащания спрямо предходния период, като той е увеличен от 7 на 10%. Увеличена е и началната работна заплата, на базата на която се определя трудовото възнаграждение на всички категории персонал в горския сектор. Промяната е диференцирана по дейности, съобразно тяхната сложност и ще засегне почти всички 7000 човека, заети в сектора. Най-голямо е увеличението по отношение на квалифицираните работници в сектора и операторите на машини и съоръжения, което е направено в резултат на искане на двете синдикални организации - Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост към КНСБ и Националната федерация “Земеделие и горско стопанство” на КТ “Подкрепа”, страни по договора.

Сподели в: