Върни се горе„Сектор „Земеделие“ е основополагащ за българската икономика и има важен дял в брутния вътрешен продукт на страната“. Това каза заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева по време на научна конференция, посветена на промените в земеделието и развитието на селските райони на България и Полша в рамките на настоящия програмен период, както и на възможностите и перспективите след 2020 г. Тя отбеляза, че за развитието на селското стопанство съществен принос има финансовият ресурс от фондовете на ЕС за директни плащания и прилагане мерките на Програмата за развитие на селските райони.
 
„След присъединяването ни към ЕС, земеделието у нас започна да се развива в много по-динамична и атрактивна за бизнеса среда с нови правила, благодарение на Общата селскостопанска политика. Това налага тя да продължи да бъде силна и адекватно финансирана“, посочи заместник-министърът.
 
По думите й Министерство на земеделието, храните и горите подкрепя приложението на аграрната наука върху земеделската политика, като акцентът трябва да бъде поставен върху трансфера на научните постижения в практиката на земеделските стопани.
Сподели в: