Върни се горе

 

Седемдесет процента от националните доплащания за животни ще бъдат изплатени до средата на декември тази година 

 

Седемдесет процента от националните доплащания за животни  за кампания 2013 ще се изплатят до средата на месец декември тази година, като оставащите средства ще бъдат изплатени до средата на януари 2014 г. Това стана ясно по време на заседанието на Съвета по животновъдство към Министерството на земеделието и храните. Решението е в резултат на среща между министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков, министъра на финансите Петър Чобанов, председателя на Комисията по земеделие проф. Светла Бъчварова и представители от животновъдния сектор.

 

На срещата е подписано споразумение, чрез което се поемат ангажименти към животновъдния сектор. Договорени са 114 млн. лева национални доплащания за животновъди през 2014 г. Освен това в план- сметката на Държавен фонд „Земеделие”-РА ще се предвидят национални доплащания за земя, обвързана с животни. Животновъдите, които имат пасища и мери, ще получават допълнително по 5 лева/дка за крава, биволица и 1 лев/дка за овца, коза. В план-сметката на Фонда ще влезе и държавна помощ de minimis в размер на около 15 млн. лева за следващата година. Сред договореностите е отпускане на държавна помощ за имунопрофилактична и развъдна дейност, възлизаща на 15 млн. лева за 2014 г. През следващата година се въвежда и намалена акцизна ставка за газьол, използван при производството на първична селскостопанска продукция от животновъдство.

 

Страните се разбраха Управителният съвет на ДФ „Земеделие” да вземе решение за разсрочване на главниците и лихвите на съществуващите кредити, сключени между Фонда и животновъдите за изхранване на животните с фураж за 2008, 2009, 2010 г. Предвижда се да започне процедура по трансформиране на тези кредити в държавни помощи и субсидии в размер на 68 млн. лева.

 

Важна част от споразумението е и приемането на нормативен акт до края на 2013 г., с който само собствениците на пасищни животни, декларирани в ИСАК, да имат право да ползват пасища и мери.       

 

Сподели в: