Върни се горе

4401 проверки извършиха служителите от държавните горски предприятия и Изпълнителна агенция по горите в периода от 24-и до 26-и юни. В резултат на контрола за 3-те дни са съставени 31 акта и 22 констативни протокола.

Инспектори от държавните предприятия са реализирали 1961 инспекции, които са на 855 обекта за добив на дървесина, 774 превозни средства, 15 ловци, 1 риболовец и на 316 други физически лица. Съставени са 9 акта по Закона за горите и са задържани 9,0 пространствени кубически метра дърва.

В същия период 104 екипа горски инспектори на Регионалните дирекции по горите в страната са извършени общо над 2440 проверки. През контрол са преминали повече от 190 обекти за складиране, преработване и експедиране на дървесина, 290 обекта за добив на дървесина, 970 превозни средства, 150 риболовци и 830 физически лица. Съставени са 22 констативни протокола и 22 акта и са задържани над 5 плътни куб. м технологична дървесина, повече от 23 пространствени куб. м дърва за огрев, две каруци и три инструмента за дърводобив.

Установените нарушения през периода са за: транспортиране и съхранение на немаркирана дървесина и непридружена с превозен билет; транспортиране на дървесина с превозни средства, с нефункциониращи и неснабдени с GPS – устройства; неотговарящи на нормативните изисквания системи за постоянно видеонаблюдение на обекти за складиране, преработване и експедиране на дървесина и други. 

В землището на с. Драгиново, община Велинград от служители на РДГ Пазарджик е установено съхранение на немаркирани и непридружени с превозен билет 15,50 пространствени куб. м. дърва за огрев и 5,45 плътни куб. м. технологична дървесина. За констатираните нарушения по Закона за горите служителите на РДГ Пазарджик са съставили констативни протоколи, с които е задържана и дървесината с неясен произход. Работата по случая продължава, като от страна на компетентните разследващи органи е образувано производство.

Сподели в: