Върни се горе

„Няма да бъдат затваряни ферми, неотговарящи на изискванията за качествено мляко”, заяви заместник-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров по време на срещата си с говедовъди в град Сливен.

     

Заместник-министър Димитров информира, че България още от началото на 2012 г. е предложила на Европейската комисия план за действие след изтичане на срока за дерогация. Фермите, които не отговарят на изискванията трябва да се възползват и да останат на пазара, като млякото, което произвеждат да отива в преработвателните предприятия и да се използва за производството на сирене и кашкавал с време на зреене – до 60 дни. Зам.-министър Димитров допълни, че за финансовата рамка на новия програмен период на Общата селскостопанска политика, обвързаните с производството плащания могат да достигнат до 15%. Има възможност да се прехвърлят средства от Програмата за развитие на селските региони към директни плащания, допълни още той.

      

Бъдещето на млечното говедовъдство в България и какво подпомагане ще получи секторът през 2013 – 2014 г., както и промяната на Закона за акциза за горивата, бе дискутирано още днес. От страна на говедовъдите бе поискана допълнителна информация относно етапа на работа по Наредбата за директни доставки на малки количества и суровини от животински произход.

 

На срещата присъстваха председателят на Комисията по земеделие и гори към Народоното събрание Десислава Танева, областният управител на Сливен – Марин Кавръков, директорът на ИАСРЖ проф. Васил Николов и председателят на Съюза на говедовъдите в България Никола Ангелов.    


Сподели в: