Върни се горе

Утре, 12 май, от 13.00 ч. заместник-министър д-р инж. Валентина Маринова ще открие новосъздаденото териториално поделение „Държавно горско стопанство Рилски манастир“  в гр. Рила, сградата на стопанството, която се намира в центъра на града.
Сподели в: