Върни се горе

Има сериозно изоставане в подготовката за новия програмен период по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Това констатира зам.-министър д-р инж. Валентина Маринова след направен  анализ на настоящата ситуация в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури от ръководството на Министерство на земеделието и храните.Според д-р Маринова това ще доведе до сериозни проблеми, както за финализирането на Споразумението за партньорство, така и за ненавременното одобрение на новата програма от страна на Европейската комисия. Зам.-министърът на Земеделието и храните съобщи, че досега комуникацията с ЕК е била затруднената и заради това  има несертифициране на средства през  последните 6 месеца, които са в рамките на 9 524 868,90 евро.

 

От направения анализ става ясно, че нежеланието от страна на настоящото ръководство на Агенцията да се вслуша в проблемите на  шестте одобрени Местни инициативни групи по  развитие, както и в усвояването на управляваните от тяхна страна финансови средства, които са в размер на 21 184 955 евро. „За новия програмен период се залагат големи надежди по отношение на териториалния подход, което предполага необходимостта от полагане на по-големи усилия в посока обучение и съвместна работа с шестте одобрени Местни инициативни групи”, поясни д-р Маринова.


Сподели в: