Върни се горе

5 860 са само за последната седмица


11 166 са проверките, извършени за последните две седмици в горските територии на страната. 6148 от тях са извършени от мобилните групи на 6-те държавни предприятия и 5018 – от горските инспектори по  контрол и охрана от 16-те регионални дирекции на Изпълнителната агенция по горите.
5860 от тях са проверките, извършени само за седмица от всички контролни екипи в горските територии на страната.


2941 са проверените обекти за добив на дървесина, 977 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 4935  превозни средства и 2313 ловци, риболовци и други физически лица, извършващи дейности в горски територии.


Така от началото на юни интензивните проверки в горите, възложени от настоящото ръководство на горското ведомство продължават, като вече надхвърлят 30 хиляди.


Задържани през двете седмици са 499 куб. м. дървесина и 52 куб. м. обла дървесина, както и 273 пространствени куб. м. дърва за огрев, като за сравнение през целия месец юни задържаната дървесина е била 520 куб. м.
Задържани са общо и 10 моторни превозни средства, 9 каруци и 2 коня за извозване на дървесина без необходимите документи, а също и 13 триона. При акциите е заловен и нарушител с незаконно добит дребен дивеч – бременна дива зайкиня.


261 са съставените актове за нарушения по Закона за горите и 3 по Закона за лова и опазването на дивеча. 204 са актовете за нарушения срещу заловени извършители и 119 – срещу неизвестни такива.


Профилът на извършените нарушения продължава да бъде най-често свързан с незаконен добив на дървесина без изискваните документи, липса на GPS система за проследяване, липса на записи за разчитане на регистрационните номера на товарните транспортни средства, влизащи в обектите, липса на камери за видеонаблюдение на всички входове и изходи в регистрирани обекти по складиране, преработка и експедиция на дървесина.


Действията по превенция и ограничаване нарушенията в горските територии нямат епизодичен характер и целят по-ефективна организация и проследяемост на дейностите в горите.

Сподели в: