Върни се горе

Уважаеми ветеринарни специалисти,

 

Поздравявам всички Вас, държавни и частнопрактикуващи ветеринарни лекари в България, по случай професионалния Ви празник – Денят на ветеринарния специалист. Професията, която упражнявате е отговорна  и с дългогодишна история. Успехите на всички Вас  са  постигнати с много труд и амбиции, защото всеки ден сте изправени пред предизвикателствата на новата и съвременна ветеринарна медицина.  Благодарение на Вашата работа българските продукти отговарят на европейските изисквания за качество.

 

Вярвам, че и сега, когато епизоотичната обстановка на Балканите е тежка и в съседни на България страни се разпространяват множество заболявания сред животните, Вашите усилия, знания и опит ще предпазят страната ни от болестите, които могат да засегнат не само икономиката, а и здравето ни. Министерство на земеделието и храните и Българската агенция по храните предприеха незабавни мерки, целящи да предпазят навлизането на заразен нодуларен дерматит. Изготвихме и промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, които предстои да бъдат приети от Народното събрание. Основната промяна е засилване на контрола и вменяване на повече задължения и отговорности както у фермерите, така  и за недопускане на нерегламентирано транспортиране на животни.

 

Желая Ви много успехи. Продължавайте да бъдете все така всеотдайни в науката за здравето на животните, която е пряко свързана с общественото здраве и безопасността на храните !

 

Честит празник!
                                                   


                   
Сподели в: