Върни се горе

Изпълнителната агенциите по рибарство и аквакултури на България и румънската рибарска агенция подписаха петгодишно споразумение за сътрудничество. В рамките на него те ще обменят данни и информация за изпълнението на националните програми за събиране, управление и използване на данни за морски риболов, в съответствие с целите на Общата политика в областта на рибарството.

 

Дейностите, в които ще си сътрудничат са в областта на провеждане на научни изследвания по море, приемане на обща методология при провеждане на научни изследвания по море; приемане на координация и обмен на най-добри практики между националните системи, както и повишаване на ефективността на научната дейност на институтите и точността на събраните данни и анализи.

 

Целта е събраните данни да бъдат използвани за разработването на показатели за оценка на въздействието на риболова върху морските екосистеми и да се защитят и опазят живите водни ресурси и тяхната устойчива експлоатация чрез общ подход за прилагането на мерки за управление.

Сподели в: