Върни се горе

Заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев откри 21-то изложение „Природа, лов, риболов” в гр.Пловдив. 

Пред участниците той съобщи, че за последните години се забелязва трайна тенденция за увеличаване на приходите от организиран ловен туризъм в страната. За  2014 г. те са достигнали близо 5 млн. лева. „Присъствието на общини на това изложение е важно с оглед на обмяната на новости в ловния и риболовния туризъм, което е от значение за повишаване на качеството на предоставяните услуги от тях“, заяви зам.-министърът. Той допълни, че един от финансовите механизми, чрез които може да се постигне растеж и развитите, като цяло в сектор „Туризъм“ и в частност на малките общини , са мерките от Програмата за развитите на селските райони 2014-2020 година. По този начин в тях ще могат да се открият нови работни места и да се по-добри качеството на живот на хората в тях.“

Международната изложба „Природа, лов, риболов” 2015 г. ще продължи до 29 март в палата 3 на Международен панаир Пловдив. В нея се представят фирми, институции и сдружения, свързани с горското стопанство, рибарството, дивечовъдната дейност, съхраняването и облагородяването на природата, ловния и риболовния туризъм. 

 

 

 

 

 

 Сподели в: