Върни се горе

Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите издаде заповед, с която се определя график за ловуването в дните от 22-ри до 26-ти декември 2012 г. (включително), обявени за официални празници.

 

Разрешава се ловуването на водоплаващ дивеч, групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч, където има утвърдени графици за дните 22-ри, 23-ти, 25-ти и 26-ти декември. На 24-ти декември (понеделник), ловците могат да упражнят своето хоби само за групов лов на хищници, водоплаващ и местен дребен дивеч, пак по график.

 

По линия на организирания ловен туризъм и в дивечовъдните участъци, предоставени за стопанисване и ползване на юридически лица, ловуването трябва да се извършва в не повече от 3 от 7 последователни дни за един ловностопански район.

 

Във връзка с безопасността при провеждане на ловните излети и предотвратяването на инциденти, строго ще се следи за спазване разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча и Правилника за прилагане на Закона.       


Сподели в: