Върни се горе

Във връзка с информация, че „се готви скрита приватизация на „Напоителни системи” през промени в Закона за сдруженията за напояване“, заявяваме, че това категорично не отговаря на истината. За пореден път сме свидетели на изказвания, които не почиват на експертни тези и аргументи, а само и единствено на политически лозунги.

 

Не се готви абсолютно никаква приватизация  (скрита, явна или друга) на дружеството. Напоителни системи е в списъка на забранените за приватизация предприятия. Продажбата на активи с отпаднала необходимост се извършва с публична процедура по Закона за държавната собственост, което води единствено до намаляване на дълга на Напоителни системи към Националната агенция по приходите.

 

През пролетта на 2014, по време на управлението на правителството на премиера Пламен Орешарски, е сключен договор със Световна банка за изготвяне на обща стратегия за развитие и управление на хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите, одобрен от Народното събрание. В своята стратегия, изготвена и предоставена на Министерство на земеделието и храните през ноември 2015 г.,  Световната банка препоръчва да се промени законодателството в областта на хидромелиорациите, което да гарантира успешното бъдещо развитие на сектора. В тази връзка, след като Министерството се съобрази с препоръките на Световната банка, предложи промени в Закона за сдруженията за напояване, които са качени на сайта на институцията за обществено обсъждане. Предложените промени са обсъдени и съгласувани с всички заинтересовани. Промените имат за цел:

 

•    Да отпадне елемента на държавна помощ, с което се изпълнява европейски регламент;

•    като приемането им е и условие за финансиране на сдруженията, като бенефициенти по мерките от ПРСР 2014-2020 г.

 

С измененията в Закона се цели още и изчислението на цената на водата за напояване да се извършва по методика, с която да се стимулира поливното земеделие.
Сподели в: