Върни се горе

„Ловният и риболовният спорт имат много почитатели в България и неправителствените сдружения като Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България” със своя доказан принос в грижата за дивечовото богатство е сред тeзи, с които можем да работим за възстановяване на доброто име и привлекателността на България като световна ловна дестинация.” Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев по време на Общото събрание на сдружението. „За мен е чест да мога да поздравя членовете на Съюза на ловците и риболовците в България, в навечерието на отбелязването на 120-тата му годишнина като едно от най-старите ловно-рибарски дружества в Европа, достойни и горди наследници на българското ловно-рибарско движение.


Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България” е с утвърден международен авторитет и отлични позиции в гражданското общество на България. То е почитано и уважавано от хората и от институциите, с които работи успешно в защита на интересите на своите членове и за запазване и умножаване на дивечовото богатството и разнообразието на нашата природа.”, заяви още заместник-министърът. Той заяви, че ръководният екип на министерството има силна ангажираност към ловния и рибарския сектор и има амбиция да работи заедно с неправителствения сектор за едно добро и балансирано развитие на ловното и рибното стопанство в България. Заместник-министърът подчерта, че е важно запазването на добрите традиции в лова и риболова, но и спазване на дисциплината и респект към действащото законодателство, както и отговорно отношение към зеленото богатство на страната, което да бъде завещано на бъдните поколения.


Досегашният председател на сдружението Иван Петков отчете един добър 4-годишен мандат, в който сдружението е инвестирало 3 110 000 лева собствени средства на своите над 125 хиляди членове в развъждане на общо 290 000 дивечови видове и 460 000 малки рибки. Той посочи, че общият размер на ползването при различните видове дивеч е многократно под запасите, като при едрия дивеч ползването е под 1% и сдружението има свой принос в грижата за поддържане на дивечовите и рибни популации за спортни цели в териториите, където извършва дейност.

Сподели в: