Върни се горе

Специализираното звено „Горски инспектори” към Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) е извършило през юли 199 внезапни проверки и такива по сигнали и по график. Инспекторите са следили за спазването на Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и Закона за рибарството и аквакултурите. Горските служители са проверили 138 товарни автомобила, натоварени с дървесина на територията на регионалните дирекции по горите и държавните горски и ловни стопанства в страната. През юли също е извършена инспекция на 56 обекта за преработка и търговия на дървен материал и 5 контролни горски пункта. Разкритите нарушители са санкционирани с 18 акта за установяване на административни нарушения и са съставени 26 броя констативни протоколи. В резултат на извършените проверки през миналия месец са задържани 55 пространствени куб. метра дърва за огрев и обла дървесина в размер на 2,33 куб. метра. Според статистиката на ИАГ за юли са конфискувани един товарен автомобил и едно ремарке, с неизрядни документи, както и 3 кочана с превозни билети и 3 дневника за постъпила, преработена и експедирана дървесина.   

 

Някой от по-съществените нарушения са свързани с незаконно маркиране на дървесина, неизрядни превозни билети и дневници.

 

Горските инспектори от отдел „Опазване, превенция и контрол на горските територии“ в ИАГ получават сигнал на 11 юли, че в района на град Враца се извършва продажба на дърва за огрев, без да се издават необходимите документи, доказващи законния им произход. След проведено издирване инспекторите установяват, че две лица с инициали Н. А. и А. И. добиват незаконно дървесина от горски територии частна и общинска собственост в местността „Дъбника“ край гр. Враца. Късно вечерта горските инспектори спират за проверка камион с врачанска регистрация, натоварен с 10 пространствени кубични метра дърва за огрев. При поискване на документите, шофьорът подкарва камиона и успява да избяга, а инспекторите задържат другия нарушител. В него е намерена общинска марка на Община Враца за маркиране на дървесина, добита извън горските територии, която лицето няма право да притежава.

 

След подаден сигнал в полицията, камионът е открит в дома на собственика, който е задържан, заедно със съучастника си и още 4 лица. Незаконната дървесина е липсвала. На нарушителите са съставени актове по Закона за горите. Общинската горска марка, с която е била маркирана дървесината е конфискувана.

 

На 12 юли при проверка в обект за преработка на дървесина, намиращ се на територията на Регионална дирекция по горите (РДГ) - Пазарджик е установено, че са разтоварени 10 куб. метра дърва за огрев, без да личи номера на марката. На представените превозни билети също не се чете номера на марката. Горските инспектори съставят констативен протокол и 2 акта за установяване на административни нарушения, а дървата са задържани.

 

На 24 юли в обект за търговия с дървесина в района на РДГ-Бургас, е констатирано наличието на два дневника за постъпила, преработена и експедирана дървесина, както и две производствени марки. Проверяващите съставят констативен протокол с разпореждане за съставяне на актове и са задържани дневник от стария образец и кочан с превозни билети.

 

При проверка на 26 юли на главния път Гурково – село Паничерево в района на РДГ-Стара Загора е спрян камион, транспортиращ 20 куб. метра дърва за огрев. Водачът на камиона е представил на проверяващите превозен билет, като при направената насрещна проверка се установява, че на копието не са попълнени дата и час на тръгване, а след този билет от кочана са издавани билети от 19, 20 и 21 юли 2012 г. На водача на автомобила е съставен акт, а камиона и дървата са задържани. На работника от фирмата, издала превозния билет, също е съставен акт за установяване на административно нарушение. Задържани са дневника за постъпила, преработена и експедирана дървесина, както и кочана с превозните билети.

Сподели в: