Върни се горе

377 акта за констатирани административни нарушения съставиха горски инспектори от държавните горски предприятия и Изпълнителната агенция по горите (ИАГ). Постановленията са в резултат на осъществените близо 21 000 проверки през втората половина на август. Написани са и 200 констативни протокола, а инспекциите са реализирани на територията на цялата страна.

През контрол от инспекторите на държавните горски предприятия са преминали 3083 обекта за добив на дървесина, 2781 превозни средства, 943 ловци, 9 риболовци и 1165 други физически лица. Задържани са около 16 куб. метра обла строителна дървесина, близо 218 пространствени куб. метра дърва, 11 моторни превозни средства, 10 каруци и още толкова моторни триона.

Служителите в регионалните дирекции по горите са извършили около 13 000 проверки на територията на цялата страна. Инспектирани са  876 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 1411 обекта за ползване на дървесина от горските територии, 4784 превозни средства, транспортиращи дървесина, 1087 ловци, 899 риболовци и 3787 физически лица. Задържани са 3,87 плътни куб. м фасонирана дървесина, 9 плътни куб. м обла дървесина, 263,85 пространствени куб. м дърва за огрев, 13 моторни превозни средства,  два коня, седем каруци, три моторни триона.

Два мобилни екипа служители от дирекция „Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство“ на ИАГ също извършваха проверки на място през втората половина на август. Тяхната дейност бе съсредоточена в районите на Берковица, Благоевград, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик и София, като реализираните проверки са близо 150.

Масови проверки за незаконна дървесина се извършват екипите на Агенцията по горите и регионалните й дирекции през последните дни на месец август, съвместно със структурите към Министерството на вътрешните работи. Основният акцент на инспекциите е снабдяването с дърва за огрев на населението и съхранението на незаконна дървесина. При съвместните акции са задържани 440 куб. м. обла и фасонирана дървесина, съставени са 134 акта по Закона за горите.

Сподели в: