Върни се горе

Във връзка с тиражирана информация в българска медия, Министерството на земеделието и храните /МЗХ/ държи да изясни следните факти: цитираното  писмо е само част от продължителна кореспонденция между Управляващия орган по Програмата за развитие на селските райони /Дирекция „Развитие на селските райони”/ и службите на ЕК. Воденето на такава кореспонденция е практика след всяка една регулярна одитна мисия от структурите на ЕК.
Първият доклад от тази кореспонденция е получен в Дирекция „РСР” на 9 септември 2011г. и съдържа забележки след проведен одит в периода 04-08.04.2011г. Одитът на ЕК е по мерки 321 и 322 от ПРСР, а докладът съдържа констатации за пропуски по прилагането на цитираните мерки.

 

От 2011г. до този момент МЗХ продължава кореспонденцията с ЕК за оспорване на казусите. Писмото, което се цитира не е изненада, тъй като то е в резултат от одита на ЕК направен през 2011г. За резултатите от одитната мисия и последвалата кореспонденция между МЗХ и ЕК са били информирани следните тогавашни ръководители: министър Мирослав Найденов; зам.-министрите Светлана Боянова и Цветан Димитров; изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“- РА /ДФЗ-РА/ Румен Порожанов, министър Томислав Дончев; директорите на отговорните дирекции в МЗХ, МВнР и МС.

 

С цел изготвяне на позицията на България пред помирителния орган, беше съставена междуведомствена комисия от представители на МЗХ и ДФЗ-РА. Българските експерти подготвиха мотивирано искане за помирение, което беше изпратено на секретариата на помирителния орган.

 

Към момента екип от експерти разработва защитата, която българската страна ще реализира пред помирителния орган на ЕК. Срещата е насрочена за средата на 2014г.
В заключение до момента по ПРСР няма наложени финансови корекции и всяка подобна спекулация вреди на имиджа на България и е лош сигнал към партньорите ни от ЕК.

Сподели в: