Върни се горе

Министерство на земеделието храните стартира информационна кампания по мерки -  211 „Плащания за природни ограничения на фермери в планински райони (НР1)”, 212 „Плащания за природни ограничения на фермери в райони, различни от планинските (НР2)”, 213 „Плащания по Натура 2000” и 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.). Срещите по места ще имат за цел да се информират гражданите за актуалните промени в нормативната уредба. Те ще научат за възможностите и начините за кандидатстване и ангажиментите им, по различните мерки и направления на ПРСР, във връзка с получаването на финансови средствата.

Първата срещата ще се проведе на 26 февруари (вторник) 2013 г., от 11:00 часа, в Ритуалната зала на кметството в град Добринище.

На 27 февруари (сряда) 2013 г., от 11:00 часа, ще започне срещата в с. Баня, като тя ще се състои в Народно читалище „Просвета-1908”.
 
Заповядайте! Очакваме ви!

Сподели в: