Върни се горе

 

„Създаването на работни места и продукция в земеделския сектор е стратегическа цел за страната ни, а развитието на био технологиите е предизвикателство в световен мащаб“. Това каза министърът на земеделието и храните Десислава Танева при откриването на централа за производство на електрическа енергия от биомаса в град Ямбол. Тя допълни, че приветства инвестициите в създаването на работни места в сектор „Земеделие“, като по този начин се прибавя добавена стойност на бранша и се повишава жизненият стандарт на заетите в него.

 

Централата е разположена на площ от 20 декара в индустриалната част на гр. Ямбол. Производствения потенциал на съоръжението е 1,5 MW, като основните суровини за производството на електроенергия са животинска тор и растителни култури. Броят на работните места в централата е 20, а още 200 души са косвено свързани с дейността.

 

Технологията е изцяло екологично съобразна, а комбинираното използване на растителна биомаса и животинска тор води до пълно оползотворяване на страничните животински продукти.

 

 

 

 

Сподели в: