Върни се горе

„Готови сме за сътрудничество и обмен на научни кадри с Мичуринския държавен аграрен университет от Руската федерация.“ Това заяви зам.-министърът на земеделието и харните доц. д-р Светла Янчева  на среща с г-н Вадим Анатольевич, ректор  на Университета, в МЗХ. Тя представи дейността на институтите в системата на Селскостопанската академия, като обърна внимание, че  тези от тях, които се занимават с изследвания на плодове и зеленчуци, като например този в град Пловдив,  са на много високо ниво.

 

„Аграрното образование  у нас има традиции от години. В страната ни има специализирани средни земеделски училища, които обучават специалисти и висши учебни заведения за подготовка на бакалаври и магистри“, обясни заместник-министърът.

 

Доцент Янчева поясни, че земеделският отрасъл в България се развива съобразно правилата на прилаганата в Европейския съюз Обща селскостопанска политика.

 

По думите й съществува демографски проблем в България. Има обезлюдяване на селските райони. „За да  се върнат младите хора там, се прилага мярка  6.3 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони /2014-2020г./, по която се отпускат 25 000 евро за фермери на възраст от 18 до 40 години“, обясни зам.-министърът. 

 

От своя страна, г-н Вадим Анатольвич запозна доц. Янчева с  направленията на обучение в Мичуринския държавен аграрен университет, като подчерта, че има млади хора, които могат да учат или да специализират в България в областта на селското стопанство.
Сподели в: