Върни се горе

 

Министерството на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за реда за одобряването на типа и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства. Текстът е достъпен на електронната страница на МЗХ.

 

 

С измененията в Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, функциите и дейностите на Контролно – техническата инспекция преминаха към МЗХ, а центровете за изпитване и сертифициране към Министерството и Областните дирекции „Земеделие”. С предложения проект на наредба се определят условията и реда за извършване на оценка и контрол на произвежданите превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, както и надзора на пазара. Проектонаредбата заменя 15 наредби, които определяха дейността на закритата КТИ.

Сподели в: