Върни се горе

Документи ще се подават до 14 юни в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие”, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане”, по място на регистрация. Кандидатите трябва да са групи производители на плодове и зеленчуци, съгласно чл. 6 на Наредба №11 от 15.05.2007г. за условията и реда за признаване на организации на производители. Размерът на финансовата помощ ще бъде определен с решение на Европейската комисия.

     

Нормативната уредба и необходимата за кандидатстване документация са публикувани на електронната страница на ДФ „Земеделие”, www.dfz.bg, раздел, „Селскостопански пазарни механизми”, меню „Плодове и зеленчуци”.


Сподели в: