Върни се гореГорският сектор има нужда от по-малко напрежение и повече отговорност при стопанисването и извършването на контрола. Това заяви заместник-министър проф. Иван Палигоров пред директорите на териториални поделения на проведени срещи в Североизточно и Северно Централно горски предприятия.


Заместник-министър Палигоров представи визията за провеждане на предстоящата Седмица на гората от 3 до 9 април 2017 г. и ангажиментите на държавните предприятия по организацията й.


Проф. Палигоров обсъди с директорите на двете предприятия инж. Веселин Нинов и инж. Цветелин Миланов предстоящото приемане на годишните планове. Заместник-министърът постави и въпроса за преодоляване на порочни зависимости и утвърждаването на добрите практики и професионализма в горския сектор.


В работните срещи участие взе изпълнителният директор на ИАГ инж. Григор Гогов. Бе поставен въпросът за координацията на дейностите по опазване на горите между държавните предприятия и регионалните структури на ИАГ.

Сподели в: