Върни се гореНаш основен приоритет е осигуряването на работещ бизнес и трайна заетост в горския сектор. Това заяви заместник- министър на земеделието и храните д-р инж. Валентина Маринова на пресконференция след среща  със зам.-председателя на Народното събрание Мая Манолова, областния управител Иван  Каракашки и фирми ползватели на дървесина, която се проведе в гр. Кюстендил. Зам.- министърът подчерта, че трябва да се намери баланс в цената на дървесина между сегашната стойност и това, което диктува пазара, за да има реализация на дървесината. „Поставихме едно прекрасно начало за разговори и партньорски отношения  с бизнеса и ще продължим и за в бъдеще да работим в диалог и да се подпомагаме в трудния момент, на свит пазар на дървесина“, допълни тя.

 

Зам.-министър Маринова, отбеляза, че през новия програмен период 2014-2020 г. по Програмата за развитието на селските райони ще се обърне по-голямо внимание на мерките свързани с горския сектор. „Искаме да разширим кръга бенефициенти, които да кандидатстват за финансиране. Целта е да могат да инвестират и в техника, която е екосъобразна и биоразнобразието в нашите гори да се запази”.

 

Зам.- председателят на Народното събрание Мая Манолова подчерта, че фирмите ползватели на дървесина в община Кюстендил са фирми, които реално наемат работници, плащат заплати и осигуровки, създават заетост и правят инвестиции. Според нея един от най-съществените проблеми в горския сектор е цената на дървесина, която се добива в ДЛС „Осогово“. „Ако е възможно да се понижи  цената на дървесината, тъй като това е едно от условията за успешна и конкурентна работа, за проспериращата дейност на дърводобивните фирми региона“, каза още тя.

 

Директорът на Югозападното държавно предприятие, гр.Благоевград д-р инж. Светозар Михайлов предприятие изтъкна, че държавата в лицето на предприятието е партньор с фирмите от бранша. „Премахнахме прекупвачите и осигурихме пряк достъп до пазарите на дървесина, предоставихме 30% от дървесината на „местни фирми“, за да може местните ползватели да имат осигурена суровина. Относно поставения въпрос от фирмите за цената на дървесинна директора на ЮЗДП гр. Благоевград коментира, че следващата стъпка, е да се преосмисли политиката и да се анализира цената. „Дори сега цената на обезличен кубик дървесина на ТП ДЛС „Осогово“ е свалена от 23 лв. на 17 лв. Това е част от нашата политика и стратегия да запазим местните фирми, но се оказа, че и тази цена все още е висока и фирмите не са конкуренто-способни.


Сподели в: