Върни се горе

По разпореждане на премиера Бойко Борисов в първите работни дни след празниците  ще бъде създадена междуведомствена комисия, която да проследи цялата процедура по продажбата на 29 дка земи от горския фонд край Несебър. Това каза министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов на извънредна пресконференция в Министерството на земеделието и храните.

 

Ако по време на проверката бъдат установени нарушения на длъжностни лица, те ще бъдат наказани. За да има пълна прозрачност в комисията ще влязат също и представители на неправителствените организации, сред които и от Коалиция „За да остане природа в България”. С доклада от тази проверка, ще бъде запознат премиерът, както и медиите, увери министър Найденов.

 

Процедурата за този имот е започнала през август 2007 г. със заповед на кмета на община Несебър за одобряване на подробен устройствен план.  Тогава теренът е включен в подробния устройствен план като урбанизирана територия за застрояване. След това, през декември 2008 г. имотът е изключен от Държавен горски фонд. Той не е част от НАТУРА 2000. Теренът е зет с храсти и ниска растителност.

 

 „Това, което излезе в медиите, че теренът е продаден доста под данъчната оценка, не отговаря на истината”, категоречин беше министър Найденов. Според документацията по сделката за имота са представени две данъчни оценки. Първата е направена през юни 2009 г., когато е пуснато заявлението за закупуване на имота и е на стойност 11 320 лв. След указание на министър Найденов, е направена повторна данъчна оценка, която вече е на стойност 540 729 лв.

 

Определената цена за закупуване на имота е 581 212 лв. без ДДС. Отделно са платени такса за изключване на имота от горския фонд в размер на 405 479 лв., режийни разноски в размер на 11 624 лв., компенсаторно залесяване в размер на 7 530 лв., местен данък от 17 436 лв. и др. разходи, с което цялата сума по продажбата възлиза на 1 141 849 лв.,

 

„Строителство на тези територии към момента няма”, каза на пресконференцията инж. Милка Гечева, началник на Дирекция „Национален строителен контрол” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Тя уточни, че на 21 декември е било издадено разрешение за строеж на 38 жилищни сгради. В момента се извършва проверка на строителните книжа. Тя подчерта, че Устройствения план за тази зона е приет през 2007 г. и изрази учудване защо чак сега се реагира.Сподели в: