Върни се гореМинистърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов и заместник-генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Даджу Ян подписаха във Виена Практически правила за сътрудничество в областта на храните и земеделието между МЗм и МААЕ.
 
В българската делегация участват и заместник-министър д-р Цветан Димитров и постоянният представител на България към ООН във Виена посланик Светослав Спасов.
 
Практическите правила поставят рамка за по-активно сътрудничество. То ще се осъществява в следните направления: генетични ресурси в животновъдството и растениевъдството, подобряване на културите, безопасност и контрол на храните, животновъдство, както и контрол и предотвратяване на болести по животните. Страните ще си сътрудничат при изграждането на капацитет за ядрени приложения в храните и земеделието, осъществяването на съвместни научно-изследователски дейности, обмен на научна информация, предоставяне на техническа и експертна помощ и др.
 
По време на срещата българската делегация е отправила молба към ръководството на МААЕ за оказване на съдействие в борбата с корояда, вредител по иглолистните насаждения. Г-н Даджу Ян е подчертал, че са запознати с проблема и ще окажат експертна помощ.
 
Република България е първата страна от ЕС, подписала подобен документ.
Сподели в: