Върни се горе


Земеделските производители са получили държавни помощи за 60,3 млн. лева от началото на годината. Това съобщи зам. изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ Татяна Ангелова по време на кръгла маса в рамките на международния панаир "Селското стопанство и всичко за него" в Добрич. Тя поясни, че през 2014 г. институцията администрира 14 схеми за държавно подпомагане, с общ бюджет от 84 млн. лв. До момента са изплатени средствата за 10 от целевите помощи. По тях в сектор „Животновъдство“ са постъпили близо 58 млн. лева, в сектор "Растениевъдство" - около 2,3 млн. лв.

 

Пред приключване са плащанията по схемата за държавна помощ при застраховане на земеделска  продукция. По нея се разпределят 600 хил. лева, с които ще бъдат подпомогнати 160 градинари. Продължава сключването на договори по схемата за защита срещу Доматен молец.

 

Предстои изплащането и на средства за компенсиране на загубите от пропаднали площи, за които е заделен ресурс от над 4,370 млн. лв. Ангелова подчерта, че ще се направи всичко възможно средставата да достигнат до земеделските производители по-рано от определения срок, който изтича на 15 септември.

 

За трета поредна година институцията прилага Схема за рефинансиране със средства на ДФ „Земеделие” на търговските банки за кредитиране на проекти по Програмата за развитие на селските райони. От началото на 2014 г. до момента са предоставени 51 кредита на обща стойност над 14,580 млн. лв. Чрез тях ще се реализират инвестиции на обща стойност близо 34 млн. лв. Отпуснати са и над 15,600 млн. лева, с които са рефинансирани 49 банкови кредита, включително и одобрени през 2013 г.

 

По условията на схемата за рефинансиране участват 22 търговски банки и тя ще се прилага до 30 април 2015 година, поясни зам. изпълнителният дитектор на ДФЗ. Ангелова допълни, че размерът на лихвения процент, който фондът дава, е до 7% и е фиксиран за целия 60-месечен период на кредита. През тази година се направиха изменения и допълнения в тази схема, съгласно които в обхвата е добавена Мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие” и е увеличен лимитът за рефинансиране на един кредит до 1 млн. лева, с изключение на мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, по която няма лимит.

 

В условията на затруднен достъп до банково кредитиране, схемата дава възможност на широк кръг от кандидати да се възползват и да реализират одобрените си проекти. Това допринася за повишаване усвояемостта на средствата по ПРСР, каза още Татяна Ангелова.


Сподели в: