Върни се горе

На официална церемония в Централния военен клуб в София, Дирекцията на Природен парк „Беласица” беше отличена с награда за „Далновидна визия за използване на ГИС технологии при управлението на парка”. Събитието беше организирано по случай Световния ден на Географските информационни системи (ГИС) от ЕСРИ България и е под патронажа на Изпълнителна агенция „Електронни мрежи и информационни системи”. Призът на Природен парк „Беласица” беше връчен за далновидност и ясна управленска визия, базирана на иновативни ГИС решения в процесите на подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура в района. Също така беше отличено и ръководството на парка за използване на инструменти на геопространствените технологии при разработването на плана за управление на „Беласица”, свързан с опазване и поддържане на биологичното и ландшафтно разнообразие.

 

Наградата от името на Дирекцията на природен парк „Беласица” получи София Илкова, главен експерт „Международни дейности и проекти”. Тя благодари на организаторите за оказаната чест и признание и  заяви, че парка ще продължава да прилага ГИС решенията в работата си и ще се стреми към внедряването на новите технологии за по-ефективно управление и за по-добър анализ в процеса на вземане на решения.

 

Тази година ГИС Денят в България беше честван на 14-ти ноември. По традиция всяка година се отбелязват постиженията и се награждават онези организации в страната, които са работили за прилагането на геопространствените технологии, вложили са ресурси и са реализирали стратегически постижения в областта на Географските информационни системи.

Сподели в: