Върни се горе

До 9 април 2015 година се удължава срокът за прием на заявления по Държавната помощ за компенсиране на щети от унищожени селскостопански животни за животновъдите от областите Кърджали и Смолян. Това се реши на проведен Управителен съвет на Държавен фонд „Земеделие“. По време на заседанието се одобри и увеличаване на финансовият ресурс за държавна помощ от 600 хил. лв. на 900 хил. лв.  Общият размер на предоставените средства на един земеделски стопанин не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро или на 29 337,45 лв. за период от три данъчни години (2013 – 2015 г.).

Право помощ имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица. Минималната помощ de minimis ще се предоставя на земеделските стопани на базата на регистър на констативните протоколи за унищожени животни от неблагоприятните климатични условия през март 2015 г.
Сподели в: