Върни се горе

Министърът на земеделието и храните проф. Иван Станков учреди Съвет по горско и ловно стопанство към Министерството на земеделието и храните.

 

Целта на съвета е да подпомага министъра на  земеделието в ангажиментите му, свързани със сектора. Съветът ще се председателства от министъра, а като членове ще влязат експерти от МЗХ, Изпълнителна агенция по горите, представители на горските предприятия, синдикатите, научните среди и бизнес организации.


Сподели в: