Върни се горе

 

 

Отраслов съвет за тристранно сътрудничество в сектор „Земеделие и горско стопанство“ се проведе в Министерство на земеделието и храните. На него бяха представени резултати от сътрудничеството между министерството, работодателските организации в земеделския сектор и синдикатите на работещите в тях. Заместник-министърът на земеделието и храните Цветан Димитров информира, че за първи път Българска агенция по безопасност на храните е изчистила всички финансови задължения, в това число и към ветеринарните лекари. Заместник-министър Георги Костов, който е председател на Отрасловия съвет, информира, че дружеството „Напоителни системи”, в което от години са натрупвани финансови задължения и социално напрежение, към момента е постигнало баланс в социалната сфера и редовно разплаща работните заплати, с което се гарантира изпълняването на най-важното задължение на дружеството да опазва населението от вредното влияние на водите.

 

„От години не е имало толкова ползотворно сътрудничество в рамките на тристранните преговори в сектор „Земеделие и горско стопанство” между работодатели, синдикати и аграрното ведомство”, заяви Анелия Иванова, председател на Национална федерация „Земеделие и горско стопанство” към КТ „Подкрепа”. „За първи път в последната година можем да разчитаме на реални и конкретни решения от разговорите между трите страни”, посочи тя. „Изпълнените ангажименти за повишаване на работни заплати в част от структурите на министерството и гарантираното им изплащане, както и намаляването на дългогодишни задължения, които пречеха за нормалното функциониране на някои звена, са положителни резултати, които не можем да не приветстваме”, посочи тя.

 

„Реформата в горите е нашата най-голяма обща гордост”, заяви още представителят на КТ „Подкрепа”, като посочи настъпилите промени в сектора като пример на добро тристранно сътрудничество. „Финансовите резултати от дейността на държавните предприятия в горите, които са най-добри след проведената реформа от 2011 г. насам, показват, че новата форма на управление и контрол е много успешна и има много добър ефект за сектора, в това число и в социалните отношения”, заяви Анелия Иванова. „Би било добре част от нарасналата печалба, вследствие на по-добрия мениджмънт, да се реинвестира в капацитета на хората, които работят в сектора и в подобряване на условията на труд”, заявиха от синдикатите. „Държавните предприятия вече са една стабилна структура, като трябва да я поддържаме такава, за да изведе горското стопанство напред”, подчерта и инж. Петър Абрашев, председател на Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост към КНСБ.
По време на Отрасловия съвет беше представен и напредъкът по реформата в Селскостопанска академия (ССА). Тя получи определение като „най-добре подготвената и най-обширно обсъдена предварително с максимален брой заинтересовани страни” от председателя на Национална федерация „Техническа индустрия, наука, информатика” към КТ „Подкрепа” Здравчо Здравчев. Той посочи, че синдикатите са удовлетворени от начина, по който е подготвен проектозаконът за ССА и очакват ефективна промяна в областта на земеделската наука при разумен подход към социалните отношения, въпреки крайно закъснялото провеждане на самата реформа. За по-добро и справедливо заплащане на труда на научните работници след промяната, се обяви и Светла Василева, председател на Федерация на независимите синдикати в земеделието на КНСБ. Заместник-министър Георги Костов подчерта от своя страна, че се надява на добър диалог със синдикатите и с хората от бизнеса, за да има реален ефект от начина, по който аграрната наука функционира и подпомага реалните бизнес процеси в земеделието.

 

 

По време на заседанието беше представен и новият проект на Закона за браншовите организации, който в момента е на етап обществено обсъждане. Представителят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Злати Златев изрази увереност, че ще бъдат взети предвид направените разумни предложения от социалните партньори.

 

 

Заместник-министър Костов представи информация и за изготвената Обща стратегия за управление и развитие на хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите, която е на междуведомствено съгласуване и предстои разглеждане и приемане от МС. Представителите на синдикати и работодатели се обединиха около становището, че макар и закъсняла, промяната в сферата на напояването е от стратегическа важност и е необходимо нейното осъществяване, което те принципно подкрепят.

 

 

Сподели в: