Върни се горе

 

Министърът на земеделието и храните проф. д-р Христо Бозуков се срещна с представители на Асоциацията на производителите и преработвателите на черупкови плодове на среща в МЗХ. Той се запозна с исканията им и посочи, че решенията в подкрепа на сектора до този момент не са вземани от сегашното ръководство.

От Асоцицията изтъкнаха, че предвидените промени в подкрепа на сектора не са в интерес на производителите. Те настояват да не им бъдат спирани или намалявани субсидиите за обвързана подкрепа, както и да бъде направено разграничение между нови, млади и стари насаждения. Сред исканията е и включване на сектора в Национална програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период.

Министър Бозуков заяви, че всички искания ще бъдат разгледани внимателно, за да се намери най-доброто решение за тях като производители. Той поясни, че могат да се разгледат предложения, които не изискват допълнителна нотификация, защото това е дълъг процес и ще отнеме повече време.

Таванът от 5 000 ха по Схемата за обвързана подкрепа цели запазването и подпомагането на чувствителни сектори без разграничения дали са млади или стари насаждения. През 2014 г. по данни на агростатистика е отчетено намаляване на индикативното ниво от площи и секторът е бил включен за подпомагане. През 2016 г. се наблюдава надхвърляне с 57,28 %  или над 3000 хектара площи, това е и причината за спиране на подпомагането. България е за запазване на настоящите нива на обвързана подкрепа за чувствителните сектори и през следващия програмен период след 2020 г., стана ясно още на срещата.

По време на срещата бе осъден и проблемът на сектора за охраната и опазването на насажденията, както и нелегалната търговия и износа. Предложено бе да се регистрират търговци на продукцията, които да са лицензирани и да се осъществява контрол. От страна на представителите на орехопроизводителите бе направено предложение права да изкупуват орехи да имат само регистрирани фирми и предприятия.

Друга тема, която бе повдигната е еднодневните трудови договори. Министър Бозуков заяви, че докато няма действащо Народно събрание, няма какво да се направи. Обсъдено бе  и възможността за субсидиране на сектора по Програмата за развитие на селските райони  (2014-2020 г.)Сподели в: