Върни се горе

Науката има място в българското земеделие и тя е пряко свързана с него. Toва заяви министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков на среща с ръководството на  Селскостопанската академия. Според министъра е важно научните достижения по-бързо да бъдат внедрявани в практиката.Тази позиция  беше и споделена от зам.-министър  д-р инж. Валентина Маринова и председателя на ССА доц. Христо Бозуков.  Ресорният зам.-министър заяви, че е важно научният продукт, който  се предлага от Академията да бъде продаваем и подчерта, че в центъра на следващия програмен период 2014-2020г. е развитието на научния потенциал. Заместник-министър Маринова пое ангажимент да бъдат преразгледани някои от политиките и дейностите в ССА, като не пропусна да отбележи, че ситуацията, в която заварва Академията, не е добра и съобщи, че се прави пълен анализ на състоянието й.

 

Заместник-министър Маринова отбеляза, че структурите на Академията трябва да си партнират, за да бъдат устойчиви в своята работа и да се постигне  развитие. „Трябва да сме отворени към всички заинтересовани страни и да дадем положителни послания към обществото”, допълни тя. Според г-жа Маринова няма достатъчна информираност на бизнеса и  европейските ни партньори от страната на ССА.

 

„Ние сме интелектуалната сила в селското стопанство”, изтъкна доц. Бозуков и се присъедини към мнението, изразено от екипа на министерството, че е нужно да се популяризира дейността на земеделските институти  сред бизнес сектора.

 

Ръководството на МЗХ обеща, че ще се вземат предвид мерките и предложения, които се предлагат от земеделските институти, за да може системата да работи рационално и ползотворно за всички. Провеждането на регулярни работни срещи ще бъде гарант за изпълнение на начертаните  краткосрочни и дългосрочни цели.

 

Министър Греков съобщи, че екипът на МЗХ работи за подсигуряване на финансови средства, необходими за нормалното приключване на текущата година на Академията.

Сподели в: