Върни се горе

От 6 до 16 декември 2012 г. фонд „Земеделие” ще приема заявления за купуване на индивидуална млечна квота. Цената за квотната 2012/2013 година е утвърдена със заповед на министъра на земеделието и храните, а именно 0.01 лв. за кг. краве мляко за доставки и 0.01 лв. за кг. краве мляко за директни продажби.

     

Процедурата за прехвърляне на индивидуални млечни квоти без стопанството на производител или т.н. „квотна борса” стартира за четвърта година в България през август 2012 г. През октомври бяха изпратени уведомителни писма до одобрените кандидати със срок от 1 месец за плащане на дължимата сума. След обработка на резултатите бе установено, че някои от одобрените заявители за купуване не са извършили плащането. В този случай ДФ „Земеделие” обявява свободните незакупени количества на интернет страницата си отново за продажба. Те са: свободни за купуване количества квота за доставка – 244 409 кг.; свободни за купуване количества квота за директни продажби – 95 313 кг.

 

Формуляр на заявлението ще намерите на електронната страница на фонд „Земеделие”, www.dfz.bg, раздел „Селскостопански пазарни механизми” – „Мляко” – „Производители на краве мляко”, както и на място във всяка една областна дирекция на ДФЗ.

    

Изплащането на сумите на одобрените за продажба на млечна квота производители ще се извърши по реда на подаване на заявления в периода 1 септември – 10 октомври 2012 г. На всички тях ще бъде направена проверка на място веднага след извършване на превода на сумите и издаване на удостоверение за продажба.


Сподели в: