Върни се горе

 

Министерство на земеделието и храните съвместно със Столична община реализират общи инициативи за организиране на пазари на български производители, на които те да имат възможност да реализират директно своята продукция. Това каза Стилиян Митев, директор на Дирекция "Поземлени отношения и комасация" към Министерството на земеделието и храните, при откриването на еко пазар на български производители на територията на обновения Женски пазар.

 

Стилиян Митев посочи, че целта е да бъде скъсена веригата производител - потребител. "До момента бяха организирани и проведени няколко подобни мероприятия на пазара "Иван Вазов" в столицата, които преминаха при голям интерес, както от страна на производителите, така и от страна на потребителите", посочи той. "МЗХ ще подкрепи и в бъдеще такива инициативи, като осъществи промени в нормативната уредба, както и ще представи възможност за финансова подкрепа чрез подмярка 16.4 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година", каза още Митев.

Сподели в: