Върни се горе

Утре, 1 октомври от 09 часа, Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров" е домакин на научно – приложна конференция на тема „Черноземите в България – проблеми, оценка, използване и опазване”. Това съобщи директорът на научната звено към Селскостопанска академия проф. Тотка Митова - Трифонова. Форумът, посветен на 130 годишнината от създаването на световното генетично почвознание, ще бъде открит от председателя на Българското почвоведско дружество и народен представител в 42-то Народно събрание проф. Методи Теохаров. Той ще представи особеностите и проблемите на черноземните почви у нас.

 

По време на конференцията ще бъдат презентирани и доклади за агрономическата пригодност на почвите за отглеждане на различни селскостопански култури. Ще бъдат представени нови практики за ограничаване на водната и ветрова ерозия на почвата. В края на форума е предвидена и дискусия със земеделски производители по проблемите в сектора, каза в заключение проф. Тотка Митова – Трифонова.

Сподели в: