Върни се горе


„Създадена е добра организация и екипност в работата на Изпълнителната агенция по горите и държавните предприятия, като са мобилизирани техните общи ресурси за усвояването и експедирането на увредената от корояди и болести иглолистна дървесина. Това, което направихме в последните 7 месеца, вече дава добри резултати”, каза министър Румен Порожанов по време на седмото заседание на кризисния щаб, провеждан с участие на представителите на законодателната и местната власт.
 
Държавните предприятия отчетоха, че към 18 декември 2017 г. 84% от общо 2,992 млн. куб. м стояща маса  повредена от корояди и болести иглолистна дървесина в държавните горски територии е възложена за добив. Делът е най-висок в Югозападно държавно предприятие – 92%, в Северозападно държавно предприятие е 90%  в Южноцентрално държавно предприятие – 81%.

Добивът към 18 декември е общо 1,750 млн. куб. м засегната от съхнене иглолистна дървесина. Това е в размер на 70% от възложените  количества и представлява 58% от общата инвентаризирана достъпна за добив повредена дървесина. Изпълнението е най-добро в Северозападно държавно предприятие – 66% и в Югозападно държавно предприятие – 64%.

Най-голям обем усвоена пострадала дървесина има на територията на Южноцентрално държавно предприятие – 841 хил. куб. м и в Югозападно държавно предприятие – 601 хил. куб. м, като там и пораженията са най-големи.

За периода след последното заседание на кризисния щаб от 24 ноември до 18 декември 2017 г. са инвентаризирани общо за страната нови 32 хил. куб. м стояща маса изсъхнала иглолистна дървесина. Най-много са в Южноцентрално държавно предприятие – 18 хил. куб. м и в Югозападно държавно предприятие – 15 хил. куб. м.

В същия период възложеният добив се е увеличил със 111 хил. куб. м, а добитата повредена дървесина за тези три седмици е общо 160 хиляди куб. м или има ръст от 10% при седмичното усвояване на повредената дървесина, в сравнение с предходния отчетен период.

„Радостно е, че усвоената дървесина за последните 3 седмици надвишава новоинвентаризираните повреди със 128 хил. куб. м., посочи от своя страна заместник-министър Атанас Добрев. „Продължаваме да изпълняваме дейностите по плана утвърден през септември, като поддържаме темповете на усвояване на инвентаризираната увредена дървесина и работим за привличане на допълнителен ресурс от техника и хора, така че да успеем да се справим до пролетта”, увери заместник-министърът.
 
На 2/3 работата е свършена и е добре, че след две години задържане, през последните месеци процесът се раздвижи и това е видимо, заяви Дора Янкова, зам.-председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в 44-то Народно събрание. Тя присъства на заседанието и като депутат от 22-ри изборен район Смолян, където пораженията от корояд са най-големи.

Сподели в: