Върни се горе

От началото на новия прием по „Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 - 2013/2014” ДФ "Земеделие" е изплатил финансова помощ в размер на 4 909 888 лв. Единни заявления за подпомагане се подават от 1 август тази година, а приемът ще продължи до 1 април 2013 г. ДФЗ полага максимални усилия за подобряване администрирането на програмата.

 

Националната програма финансира инвестиции за преструктуриране и конверсия на лозовите масиви, свързани със засаждане на нови винени сортове, подобряване на методите и технологиите за управление на лозарското стопанство чрез създаване на капково напояване, изграждане на противоерозионни съоръжения и др. Подпомагат се и земеделски производители, застраховали реколтата от винени сортове лозя в избрана от тях компания.

 

От началото на финансовата 2012 г. (16 октомври 2011 – 15 октомври 2012 г.) до момента по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” са подпомогнати 67 лозарски стопани и са изплатени средства в размер на 26 851 996 лв. Това са 52.55% от предвидения за финансовата година бюджет. За същия период по мярка „Застраховане на реколта” са подпомогнати 59 земеделски производители и е изплатена финансова помощ в размер на 948 823 лв., или 51.07% от предвидените по мярката средства.

Сподели в: